Wat we doen

Alle klimaatsceptici ten spijt, wordt de groep mensen die zich willen inzetten voor een ecologisch-economische toekomst almaar groter. In bedrijven, bij verenigingen, onder wetenschappers, journalisten, jongeren, technologen en kunstenaars, maar ook en vooral in duizenden woonkamers… overal zijn er almaar meer ‘people for earth’. Ik geloof meer dan ooit in de kracht van die groeiende groep van mensen en haar mogelijke invloed op onze leefwereld. Ze zullen het verschil maken in de dorpen, wijken, steden en gemeenschappen. Zij zullen de trendsetters zijn in ons land, in Europa en de rest van de wereld.

People for Earth heeft een missie: al die mensen vinden en samenbrengen. We zullen de bindsaus worden voor alle ‘actoren’ van de eco-community in dit land. Die community is vandaag te versnipperd. Informatie bereikt ons/hen moeilijk of gewoon niet. Ecologische keuzes maken is daardoor niet evident, vergt inspanningen. Wij gaan het mensen dus makkelijker maken. Want alle tools zijn vandaag al voor handen. Ze zijn gewoon goed verstopt.
Join us. Het wordt een uniek jaar.

Tom Kestens, voor People for Earth

People for Earth concreet
We weten allemaal dat dit een werk is van lange adem. Daarom kiezen we voor bewustmaking op verschillenden manieren, verschillende tijdstippen en op alle niveaus.

People for Earth zal onder meer:

  • Art for Earth-concerten organiseren en via deze weg de aandacht vestigen op de oplossingen voor de klimaatcrisis. Ons motto: love your past, create your future!
  • brainpickings organiseren voor bedrijven en non-profitorganisaties, of seminaries rond ecologisch-economische thema’s
  • een uitgebreide website met platform en databank aanbieden.

People for Earth zal met andere woorden kennis, ervaring en mensen samenbrengen.

People for Earth is een open en onafhankelijke organisatie. Iedereen kan lid worden.

 

Advertenties

1 reactie

TrackBack URI

  1. […] art for earth Het is deze dagen al in enkele media opgedoken, bij deze ook op deze blog: Art For Earth. […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog op WordPress.com.
Entries en reacties feeds.

%d bloggers liken dit: